Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-12-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
07-12-21 Đắc Lắc
Quảng Nam
06-12-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
249
05-12-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
226
04-12-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
243
03-12-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
276
02-12-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
255
01-12-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
218
30-11-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
229
29-11-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
270
28-11-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
258
27-11-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
231
26-11-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Gia Lai268
25-11-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
276
24-11-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
288
23-11-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
250
22-11-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trượt260
21-11-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
246
20-11-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
250
19-11-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
267
18-11-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
227
17-11-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
228
16-11-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
245
15-11-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
245
14-11-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
227
13-11-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
263
12-11-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
242
11-11-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
230
10-11-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
238
09-11-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
242
08-11-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
262
07-11-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
258
06-11-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
238