Soi Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :07-12-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-12-21 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
06-12-21TP HCM: 082,
Đồng Tháp: 687,
Cà Mau: 100
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
578
05-12-21Tiền Giang: 235,
Kiên Giang: 262,
Đà Lạt: 845
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
814
04-12-21TP HCM: 204,
Long An: 885,
Bình Phước: 167,
Hậu Giang: 380
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
659
03-12-21Vĩnh Long: 143,
Bình Dương: 667,
Trà Vinh: 652
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
564
02-12-21Tây Ninh: 068,
An Giang: 992,
Bình Thuận: 110
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
551
01-12-21Đồng Nai: 850,
Cần Thơ: 270,
Sóc Trăng: 291
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
420
30-11-21Bến Tre: 251,
Vũng Tàu: 483,
Bạc Liêu: 545
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
580
29-11-21TP HCM: 597,
Đồng Tháp: 353,
Cà Mau: 824
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
505
28-11-21Tiền Giang: 682,
Kiên Giang: 054,
Đà Lạt: 523
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
416
27-11-21TP HCM: 755,
Long An: 415,
Bình Phước: 112,
Hậu Giang: 830
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
627
26-11-21Vĩnh Long: 080,
Bình Dương: 000,
Trà Vinh: 796
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
912
25-11-21Tây Ninh: 313,
An Giang: 416,
Bình Thuận: 350
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
357
24-11-21Đồng Nai: 654,
Cần Thơ: 454,
Sóc Trăng: 382
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
270
23-11-21Bến Tre: 838,
Vũng Tàu: 663,
Bạc Liêu: 576
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
490
22-11-21TP HCM: 907,
Đồng Tháp: 716,
Cà Mau: 555
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
807
21-11-21Tiền Giang: 020,
Kiên Giang: 313,
Đà Lạt: 758
Trúng Tiền Giang801
20-11-21TP HCM: 921,
Long An: 159,
Bình Phước: 002,
Hậu Giang: 686
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
656
19-11-21Vĩnh Long: 315,
Bình Dương: 474,
Trà Vinh: 426
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
595
18-11-21Tây Ninh: 758,
An Giang: 122,
Bình Thuận: 406
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
493
17-11-21Đồng Nai: 734,
Cần Thơ: 625,
Sóc Trăng: 027
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
477
16-11-21Bến Tre: 001,
Vũng Tàu: 026,
Bạc Liêu: 415
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
469
15-11-21TP HCM: 566,
Đồng Tháp: 129,
Cà Mau: 667
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
713
14-11-21Tiền Giang: 347,
Kiên Giang: 817,
Đà Lạt: 508
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
771
13-11-21TP HCM: 204,
Long An: 540,
Bình Phước: 010,
Hậu Giang: 888
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
632
12-11-21Vĩnh Long: 389,
Bình Dương: 307,
Trà Vinh: 725
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
607
11-11-21Tây Ninh: 260,
An Giang: 748,
Bình Thuận: 942
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
662
10-11-21Đồng Nai: 906,
Cần Thơ: 418,
Sóc Trăng: 706
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
778
09-11-21Bến Tre: 426,
Vũng Tàu: 562,
Bạc Liêu: 325
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
586
08-11-21TP HCM: 633,
Đồng Tháp: 919,
Cà Mau: 453
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
702
07-11-21Tiền Giang: 642,
Kiên Giang: 230,
Đà Lạt: 354
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
594
06-11-21TP HCM: 233,
Long An: 849,
Bình Phước: 164,
Hậu Giang: 258
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
539