Soi Cầu Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :07-12-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
07-12-21 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
06-12-21TP HCM: 82,
Đồng Tháp: 87,
Cà Mau: 00
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
248
05-12-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 45
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
261
04-12-21TP HCM: 63,
Long An: 85,
Bình Phước: 67,
Hậu Giang: 80
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
248
03-12-21Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 52
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
226
02-12-21Tây Ninh: 16,
An Giang: 92,
Bình Thuận: 10
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
267
01-12-21Đồng Nai: 50,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
264
30-11-21Bến Tre: 51,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
261
29-11-21TP HCM: 76,
Đồng Tháp: 53,
Cà Mau: 24
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
28-11-21Tiền Giang: 82,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
256
27-11-21TP HCM: 55,
Long An: 15,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
244
26-11-21Vĩnh Long: 80,
Bình Dương: 17,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
282
25-11-21Tây Ninh: 13,
An Giang: 16,
Bình Thuận: 50
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
258
24-11-21Đồng Nai: 54,
Cần Thơ: 54,
Sóc Trăng: 82
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
279
23-11-21Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 63,
Bạc Liêu: 76
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
240
22-11-21TP HCM: 07,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 55
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
233
21-11-21Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 74,
Đà Lạt: 10
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
246
20-11-21TP HCM: 21,
Long An: 59,
Bình Phước: 02,
Hậu Giang: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
236
19-11-21Vĩnh Long: 15,
Bình Dương: 74,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
226
18-11-21Tây Ninh: 47,
An Giang: 22,
Bình Thuận: 06
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
17-11-21Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 25,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
265
16-11-21Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 16
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
270
15-11-21TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
218
14-11-21Tiền Giang: 47,
Kiên Giang: 17,
Đà Lạt: 08
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
227
13-11-21TP HCM: 04,
Long An: 40,
Bình Phước: 10,
Hậu Giang: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
12-11-21Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 07,
Trà Vinh: 25
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
253
11-11-21Tây Ninh: 60,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 42
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
255
10-11-21Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 18,
Sóc Trăng: 06
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
09-11-21Bến Tre: 26,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 84
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
235
08-11-21TP HCM: 33,
Đồng Tháp: 19,
Cà Mau: 53
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
252
07-11-21Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 30,
Đà Lạt: 54
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
06-11-21TP HCM: 33,
Long An: 49,
Bình Phước: 64,
Hậu Giang: 58
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
234