Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :07-12-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
07-12-21 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
06-12-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
225
05-12-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Kiên Giang259
04-12-21TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
223
03-12-21Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
249
02-12-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang
224
01-12-21Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
242
30-11-21Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
281
29-11-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
243
28-11-21Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Tiền Giang232
27-11-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng đuôi 2 Bình Phước
229
26-11-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
263
25-11-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
235
24-11-21Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
255
23-11-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
224
22-11-21TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
267
21-11-21Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
244
20-11-21TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
19-11-21Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 4 Bình Dương,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
251
18-11-21Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đuôi 6 Bình Thuận
233
17-11-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
284
16-11-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
241
15-11-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
249
14-11-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
261
13-11-21TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
228
12-11-21Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
244
11-11-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
270
10-11-21Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 8 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
225
09-11-21Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
223
08-11-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
267
07-11-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
254
06-11-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước
227